ECZACI PORTALI


 1. Kayıt Dilekçesi : Eczacının el yazısı ile
 2. Oda Kayıt Beyannamesi: Matbu Form Eczacı Odasından alınıp doldurulacak
 3. Özgeçmiş: Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı kısa özgeçmişi
 4. Diploma Örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün ) Noter tasdikli örneği
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Nüfus Kağıdı Sureti : e-devletten alınabilir
 7. İkametgah Belgesi :e-devletten alınabilir
 8. İmza Beyannamesi : Noterden tasdikli
 9. Sabıka kaydı : e-devletten alınabilir
 10. 6 adet Vesikalık Fotoğraf :Son 1 ay içinde çekilmiş
 11. Oda ve Yardımlaşma sandığı giriş ve üyelik Aidatları
 12. 2 adet Klasör Dosya


NOT: Başvuru bizzat eczacının kendisi tarafından Eczacı Odası Hizmet Bürosuna yapılacaktır. Posta yolu ile veya başka şahıslar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


1) Dilekçe: Eczane açacağını bildirir el yazısı ile yazılmış dilekçe
2) Eczanenin Krokisi (1 asıl ,1 fotokopi):Eczane olacak yerin vaziyet planı ve krokisini çizen mimar veya mühendisin kaşe ve imzası bulunmalıdır. Krokide eczanenin açık adresi ,konumu , bölümleri ,boyutları ,eczane ve eczacının ismi açık olarak gösterilmelidir.
3) Eczane vaziyet planı: Eczane olacak yerin vaziyet planını çizen mimar veya mühendisin kaşe ve imzası bulunmalıdır. Ayrıca vaziyet planı Belediye İmar İşleri tarafından da onaylanmalıdır.
4) Tapu Fotokopisi: Eczane olacak yer tapuda dükkan olarak yazmalıdır. Yazmıyorsa Belediye İmar İşleri tarafından yapı ruhsatı ya da yapı kullanım izin belgesi alınmalı ve bu belgede ofis veya işyeri olarak yazmalıdır.
5) Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanım İzin Belgesi: Belediye İmar İşlerinden aslı gibidir onaylı olmalıdır. Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi yoksa Belediye’den “2981/3290 sayılı yasanın geçici 2. Maddesinin a bendinde belirtilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni alınmış sayılan yapılardan olduğu “ belirtilen yazı alınmalıdır.
6) Kira Kontratı: Eczane olacak dükkanı kiraya veren kişi tapu sahibi değilse kiraya verebilme yetki belgesinin (noter onaylı vekaletname) eklenmesi gerekir.
7) Elektrik-Su Abone makbuzları: Eczane açılacak yerin su ve elektrik hizmetlerinden yararlandığını gösterir eczacı adına güvence alındısı veya fatura sureti veya abone belgesi
8) Demirbaş Fatura Fotokopileri: Buzdolabı ,hassas terazi , E-logo , Nöbet panosu, ısı ve nem ölçer faturaları.
9) Taahhütname: Eczanenin tamamen kendine ait olduğu, ikinci şahısların eczane üzerinde hak talep edemeyeceklerine dair ve eczacının eczanesinde bundan böyle yapacağı alışverişler için kendi imzasını taşıyan senet ve çek kullanacağını beyan ve taahhüt ettiğini bildirir Noterden alınan taahhütname
10) Eczane açılacak ilçenin nüfus açısından uygunluğu :31.05.2012 tarihinden sonra Eczacılık Fakültesine giriş yapanlar ile 31.05.2012 tarihinden sonra eczane açma ,kapama veya nakletme hakkını ilgili kanuna göre kullanmış olanlar için geçerlidir.
11) Yerleştirme puanı:31.05.2012 tarihinden sonra Eczacılık Fakültesine giriş yapanlar ile 31.05.2012 tarihinden sonra eczane açma ,kapama veya nakletme hakkını ilgili kanuna göre kullanmış olanlar için geçerlidir.
12) Bölge Temsilciliği Raporu : Eczacı Odası tarafından Bölge Temsilciliğinden istenilecek uygunluk raporu
13) Muvazaa Komisyonu Raporu: Eczacı Odası Muvazaa Komisyonunun toplanarak eczacı hakkında vereceği muvazaa raporu
14) Varsa daha önceden çalıştığı yerden ilişik kesme belgesi
15) Oda Aidatları
16) 2 adet plastik dosya ve 10 adet şeffaf zarf dosya


NOT: Başvuru bizzat eczacının kendisi tarafından Eczacı Odası Hizmet Bürosuna yapılacaktır. Posta yolu ile veya başka şahıslar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


 1. 35 m2 den büyük olmalıdır.(bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olacak.
 2. Eczanenin ismi, eczanenin açılacağı il veya ilçe içerisinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olmamalıdır.
 3. Halkın rahatça girip çıkabildiği yerde olmalıdır. Cephe ve kapıları belediyeye ait cadde ve sokak üzerinde olmalıdır.
 4. Aydınlık, rutubetsiz ve havadar olup; zemini hijyen koşullarına uygun , kolay temizlenebilir malzeme ile döşenmiş olmalıdır.
 5. Bina ve bahçesi ile müştemilatında sağlık kurum ve kuruluşu bulunmamalıdır.
 6. Eczane kapılarından herhangi biri başka mağaza ve dükkân içine açılmamalıdır.
 7. Aydınlatma, su, telefon ve internet alt yapısı bulunmalıdır.
 8. Eczanenin sadece görünebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırı içerisinde kalmak kaydıyla eczanenin adını gösterir ışıklı veya ışıksız levha konulmalıdır.
 9. Eczanenin önünde, cadde ve sokaklarda eczaneye ait seyyar veya totem tabela, afiş vb. tabela veya cisimler olmamalıdır.
 10. Eczane sahip ve mesul müdürünün adı ve soyadı okunur şekilde vitrin camına yazılmış olmalıdır.
 11. İki cepheden kolayca görülebilecek yükseklikte E-logolu ışıklı levha mevcut olmalıdır.
 12. Işıklandırılmış veya dijital nöbet levhası ve kapı zili olmalıdır.
 13. Yangın söndürücü cihazlar olmalıdır. Bu cihazların periyodik bakımı yapılmış olmalıdır.
 14. Eczanenin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde ayrılmış olmalıdır.
 15. Eczane laboratuvarının doğrudan dışarı ile bağlantısı olmamalıdır.
 16. Laboratuvarda şehir suyu mevcut olmalıdır.
 17. Laboratuvarda kontrol belgesi uygun hassas terazi mevcut olmalıdır.
 18. İlaç yapımında kullanılan banko, üzeri ısıya dayanıklı cam, mermer vb. malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
 19. Majistral ilaç yapımında kullanılan araç ve gereçleri uygun ortamda muhafaza edecek dolap vb. mevcut olmalıdır.Kimyevi maddeleri ve ışıktan bozulan maddeleri ayrı ayrı muhafaza edecek dolap mevcut olmalıdır.
 20. Farmakope bulunmalıdır.
 21. Kilitli kırmızı renkli (şiddetli zehir etiketli) ve yeşil renkli (ayrı bulundurulacak zehir etiketli) dolaplar mevcut olmalıdır.
 22. Uyuşturucu ilaçların muhafazası için çelik kasa mevcut olmalıdır.
 23. Sadece soğuk zincire tabi ilaçların muhafaza edileceği buzdolabı mevcut olmalıdır.
 24. Buzdolabı içi sıcaklık takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometre bulunmalıdır.
 25. Eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometre ve nem ölçer bulunmalıdır.
Aynı ilçe içinde yapılan nakillerde:

 1. Dilekçe: Eczane naklini bildirir el yazısı ile yazılmış dilekçe
 2. Önceki Eczanenin Ruhsat Fotokopisi:
 3. Eczanenin Krokisi (1 asıl ,1 fotokopi):Eczane olacak yerin vaziyet planı ve krokisini çizen mimar veya mühendisin kaşe ve imzası bulunmalıdır. Krokide eczanenin açık adresi ,konumu , bölümleri ,boyutları ,eczane ve eczacının ismi açık olarak gösterilmelidir.
 4. Tapu Fotokopisi:Eczane olacak yer tapuda dükkan olarak yazmalıdır. Yazmıyorsa Belediye İmar İşleri tarafından yapı ruhsatı ya da yapı kullanım izin belgesi alınmalı ve bu belgede ofis veya işyeri olarak yazmalıdır.
 5. Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanım İzin Belgesi:Belediye İmar İşlerinden aslı gibidir onaylı olmalıdır. Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi yoksa Belediye’den “2981/3290 sayılı yasanın geçici 2. Maddesinin a bendinde belirtilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni alınmış sayılan yapılardan olduğu “ belirtilen yazı alınmalıdır.
 6. Kira Kontratı: Eczane olacak dükkanı kiraya veren kişi tapu sahibi değilse kiraya verebilme yetki belgesinin (noter onaylı vekaletname) eklenmesi gerekir.
 7. Elektrik-Su Abone makbuzları: Eczane açılacak yerin su ve elektrik hizmetlerinden yararlandığını gösterir eczacı adına güvence alındısı veya fatura sureti veya abone belgesi
 8. Bölge Temsilciliği Raporu : Eczacı Odası tarafından Bölge Temsilciliğinden istenilecek uygunluk raporu
 9. 2 adet plastik dosya ve 10 adet şeffaf zarf dosya

NOT: Yasal süreler içerisinde Sözleşmeli kurumlaranbsp; adres değişiklikleri ile ilgili bilgi verilmesi gerekir. (SGK ya 5 iş günü içerisinde bildirilmeli)


Tokat ilinde bir ilçeden başka ilçeye yapılan nakillerde:(Yukarıdaki maddelere ek olarak)

 1. Eczane açılacak ilçenin nüfus açısından uygunluğu :31.05.2012 tarihinden sonra Eczacılık Fakültesine giriş yapanlar ile 31.05.2012 tarihinden sonra eczane açma ,kapama veya nakletme hakkını ilgili kanuna göre kullanmış olanlar için geçerlidir.
 2. Yerleştirme puanı:31.05.2012 tarihinden sonra Eczacılık Fakültesine giriş yapanlar ile 31.05.2012 tarihinden sonra eczane açma ,kapama veya nakletme hakkını ilgili kanuna göre kullanmış olanlar için geçerlidir.


İl dışı gelen nakillerde:(Yukarıdaki maddelere ek olarak)

 1. Taahhütname: Eczanenin tamamen kendine ait olduğu , ikinci şahısların eczane üzerinde hak talep edemeyeceklerine dair ve eczacının eczanesinde bundan böyle yapacağı alışverişler için kendi imzasını taşıyan senet ve çek kullanacağını beyan ve taahhüt ettiğini bildirir Noterden alınan taahhütname

NOT: Başvuru bizzat eczacının kendisi tarafından Eczacı Odası Hizmet Bürosuna yapılacaktır. Posta yolu ile veya başka şahıslar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


 1. Dilekçe :Eczaneyi devir alacağını bildirir el yazısı ile yazılmış dilekçe
 2. Önceki Eczanenin Ruhsat Fotokopisi:
 3. Devir Senedi (Noterden) : Devir Senedinde ilaçların , psikotrop ilaçların , uyuşturucu ilaçların ayrı ayrı belirtilmesi gereklidir.
 4. Eczanenin Krokisi (1 asıl ,1 fotokopi):Eczane olacak yerin vaziyet planı ve krokisini çizen mimar veya mühendisin kaşe ve imzası bulunmalıdır. Krokide eczanenin açık adresi ,konumu , bölümleri ,boyutları ,eczane ve eczacının ismi açık olarak gösterilmelidir.
 5. Tapu Fotokopisi :Eczane olacak yer tapuda dükkan olarak yazmalıdır. Yazmıyorsa Belediye İmar İşleri tarafından yapı ruhsatı ya da yapı kullanım izin belgesi alınmalı ve bu belgede ofis veya işyeri olarak yazmalıdır.
 6. Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanım İzin Belgesi:Belediye İmar İşlerinden aslı gibidir onaylı olmalıdır. Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi yoksa Belediye’den “2981/3290 sayılı yasanın geçici 2. Maddesinin a bendinde belirtilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni alınmış sayılan yapılardan olduğu “ belirtilen yazı alınmalıdır.
 7. Kira Kontratı: Eczane olacak dükkanı kiraya veren kişi tapu sahibi değilse kiraya verebilme yetki belgesinin (noter onaylı vekaletname) eklenmesi gerekir.
 8. Elektrik-Su Abone makbuzları: Eczane açılacak yerin su ve elektrik hizmetlerinden yararlandığını gösterir eczacı adına güvence alındısı veya fatura sureti veya abone belgesi
 9. Taahhütname : Eczanenin tamamen kendine ait olduğu , ikinci şahısların eczane üzerinde hak talep edemeyeceklerine dair ve eczacının eczanesinde bundan böyle yapacağı alışverişler için kendi imzasını taşıyan senet ve çek kullanacağını beyan ve taahhüt ettiğini bildirir Noterden alınan taahhütname
 10. Bölge Temsilciliği Raporu : Eczacı Odası tarafından Bölge Temsilciliğinden istenilecek uygunluk raporu
 11. Varsa daha önceden çalıştığı yerden ilişik kesme belgesi
 12. Oda Aidatları
 13. 2 adet plastik dosya ve 10 adet şeffaf zarf dosya

NOT: Başvuru bizzat eczacının kendisi tarafından Eczacı Odası Hizmet Bürosuna yapılacaktır. Posta yolu ile veya başka şahıslar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
(ASKERLİK HİZMETİ, MİLLETVEKİLLİĞİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALULLÜK, KISITLAMA ALTINA ALINMA NEDENLERİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN İZİN ALINARAK HASTALIK VE SAİR NEDENLERLE)

 1. Mesul Müdür atama gerekçesi
 2. Eczane sahibi eczacının mesul müdür atadığına dair dilekçe
 3. Odaya kayıtlı eczacının mesul müdürlüğü kabul ettiğine dair dilekçe
 4. Mesul Müdür eczacının varsa daha önceden çalıştığı yerden ilişik kesme belgesi

NOT: ECZANENİN ASIL SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜ GÖREVİ BAŞINA DÖNDÜĞÜNDE, ATANAN MESUL MÜDÜRÜN İSTİFA DİLEKÇESİ İLE ECZACININ GÖREVE BAŞLADIĞINI BİLDİREN DİLEKÇE MUTLAKA ECZACI ODASINA VERİLMELİDİR.
 1. Dilekçe :Eczanesinde tadilat yapacağını bildirir el yazısı ile yazılmış dilekçe
 2. Eczanenin Krokisi (1 asıl ,1 fotokopi):Eczane olacak yerin vaziyet planı ve krokisini çizen mimar veya mühendisin kaşe ve imzası bulunmalıdır. Krokide eczanenin açık adresi ,konumu , bölümleri ,boyutları ,eczane ve eczacının ismi açık olarak gösterilmelidir.
 3. Bölge Temsilciliği Raporu:: Eczacı Odası tarafından Bölge Temsilciliğinden istenilecek uygunluk raporu
 4. Belediye onay yazısı : Eczaneye ikinci kapının açılması,dükkan birleştirilmesi,asma kat ilavesi vb. belediyeden de onay alınması gereken tadilatlarda,söz konusu tadilatın uygun olduğuna dair belediyeden alınan yazı

NOT:Dükkan birleştirilmesi durumunda eklenen yeni dükkanla ilgili aşağıdaki belgelerin de eklenmesi gerekir.

 1. Tapu Fotokopisi :Eczane olacak yer tapuda dükkan olarak yazmalıdır. Yazmıyorsa Belediye’den dükkan veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair yazı olmalıdır.
 2. Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanım İzin Belgesi:Belediye İmar İşlerinden aslı gibidir onaylı olmalıdır. Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi yoksa Belediye’den “2981/3290 sayılı yasanın geçici 2. Maddesinin a bendinde belirtilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni alınmış sayılan yapılardan olduğu “ belirtilen yazı alınmalıdır.
 3. Kira Kontratı: Eczane olacak dükkanı kiraya veren kişi tapu sahibi değilse kiraya verebilme yetki belgesinin (noter onaylı vekaletname) eklenmesi gerekir.


 1. Dilekçe :Eczaneyikapatacağını bildirir el yazısı ile yazılmış dilekçe
 2. Kapanış Tutanağı : İl veya İlçe Sağlık Müdürlüğünden alınan tutanak.


 1. Veraset İlamı
 2. Varislerin eczacıyı mesul müdür olarak atadığına dair dilekçe
 3. Odaya kayıtlı eczacının mesul müdürlüğü kabul ettiğine dair dilekçe
 4. Mesul Müdür eczacının varsa daha önceden çalıştığı yerden ilişik kesme belgesi

ÖLEN BİR ECZACININ EŞİ VEYA ÇOCUKLARI NAMINA MESUL MÜDÜR TARAFINDAN İDARESİ BEŞ SENEYİ GEÇEMEZ. ÖLEN ECZACININ ÇOCUĞU BU MÜDDETİN SONUNDA REŞİT DEĞİLSE REŞİT OLUNCAYA VE ECZACILIK FAKÜLTESİNE GİRDİĞİ TAKDİRDE, BU TAHSİLİ BİTİNCEYE KADAR DEVAM EDER. VEFAT EDEN ECZACININ VARİSLERİ ARASINDA, EŞ VEYA ÇOCUK YOKSA ECZANE BUNLARIN HARİCİNDEKİ MİRASÇILAR TARAFINDAN BİR SENE ZARFINDA TASFİYE EDİLİR. BU MÜDDET İÇİNDE ECZANENİN BİR MESUL MÜDÜRLE İDARESİ MECBURİDİR.

Copyright © 2018 - 2024 | 41. Bölge Tokat Eczacı Odası. Tüm hakları 41. Bölge Tokat Eczacı Odası'na aittir.
İnternet sayfamıza giren tüm kullanıcılar Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılır.