KRONİK HASTALIKLARDA İLAÇ ve TIBBİ MALZEME TEMİNİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

KRONİK HASTALIKLARDA İLAÇ ve TIBBİ MALZEME TEMİNİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

31 Aralık 2020 Perşembe   |   471
KRONİK HASTALIKLARDA İLAÇ ve TIBBİ MALZEME TEMİNİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

* Raporlu tüm ilaçlar (Kırmızı, Yeşil reçeteli ilaçlar da dahil olmak üzere) 418 uyarı kodu seçilerek verilebilir kırmızı ve yeşil reçeteler medula sistemi ve reçetem sisteminde ilaç adetleri birbirine entegre olmak durumundadır. Kanser tedavisinde 1 küre yetecek kadar ilaç karşılanabilir.

*Yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar REÇETEM BİLGİ SİSTEMİ’nde (https://recetem.enabiz.gov.tr/)aynı şekilde kronik hastalıklarda ilaç temini kutucuğu işaretlenerek verilmelidir. Bu şekilde girilen reçeteler elektronik reçete sayılmaktadır. İl sağlık müdürlüğünden matbu reçete talep edilmeyecektir.

*Reçetede güncel tetkik ya da değer istenen hiçbir ilaç için (revolade, thincal, exjade, ferriprox, fesor, febind, renalamer, perfose, parical vs) tahlil sonucu istenmemektedir.

*01 OCAK 2020 tarihi itibariyle raporları biten hastaların rapor süreleri 30.09.2021 tarihine uzatılmıştır. Bunlara 6 aylık Süre ile çıkarılan mama raporları (avodart, xarelto, eliquis vs) dahildir.

!!!! ilaca ait SUT'ta belirtilen özel koşullara dikkat edilmesi gerekir. Brilinta için rapor süresi 1 yıldır. Hasta 13 kutu kullanabilr. Hastanın ilacı tekrar kullanabilmesi için aynı rahatsızlığın tekrar etmesi gerekir. Mamalar 1 aylık dozda verilir. Bunun gibi özel düzenleme yapılan ilaçlara dikkat etmemiz gerekir. Örneğin mama raporları, kuru göz ilaçları için çıkan raporlar 6 aylık olmasına rağmen yanlışlıkla 1 yıllık veya daha uzun süre ile çıkarılabiliyor. Bu yüzden raporların başlangıç ve bitiş tarihlerini bu uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi ve bitiş tarihi ile kıyaslayarak kontrol etmemiz gerekir.

*Endikasyon dışı kullanımı için sağlık bakanlığı ek onayı alınan raporlarda, endikasyon dışı kullanım belgesinin süresi 01 OCAK 2020 tarihi ile biten belgelerin süresi ikinci bir duyuruya kadar uzatılmıştır. Bu ilaçlar meduladaki 418 uyarı kodu ile eczanelerden temin edilebilir.

*Yurt dışı kullanım onayı veya yurt dışı endikasyon dışı hasta bazlı ve etkin madde belirtilerek verilen onay süreleri;01 OCAK 2020 tarihinde ve sonrasında bitecek olanların süreleri ikinci bir duyuruya kadar uzatılmıştır.

*Yurt dışı ilaçlar için uygun raporları olan (süresi bitmemiş veya 01 OCAK 2020 tarihinden itibaren biten veya bitecek olan) hastaların, ithalata yetkili kuruluşlar (TEB, SGK veya USHAŞ) tarafından sisteme manuel olarak yapılacak girişler reçete olarak kabul edilecek ve ilaç temini sağlanacaktır.

*Tıbbi malzeme raporlarının süresi 01 OCAK 2020 tarihinde bitmiş olan hastaların rapor süreleri 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Manuel raporlar eczane tarafından “ASLI GİBİDİR” yazılıp kaşe ve imza yapılarak gönderilebilir.

*Tıbbi malzemeler devam reçetesi olarak sisteme girilirken tesis kodu alanına 11990099 doktor tescil numarasına 000000 olarak girilmesi gerekir.

*Tıbbi malzemeleri eczaneler devam reçetesi ile hastanın bir önceki kullanım adedi dikkate alınarak 3 aylık dozda verilebilir. Hasta bezleri 2 aylık karşılanabilir.

*Geçici koruma kanunu kapsamında olan hastalara da devam reçetesi girilebilir.

*Bütün devam reçetelerine reçete arkası çıktı alınıp ilacı teslim alan kişi tarafından ad, soyad, kimlik no yazılıp imzalanmalıdır.

*Titck tarafından özel düzenleme yapılan ilaçlar için aşağıdaki tabloları lütfen inceleyiniz.


1.İlaç güvenlik izlem formlarıyla verilen ilaçlar için izlenecek yol aşağıdaki gibidir(Hâlihazırda bu ilaçları kullanmakta olan hastalar içindir, yeni hastaları kapsamamaktadır.)


İlaçlarİzlenecek Yol
Enbrel
Humira
Amgevita
Xeljanz
Cimzia
Verxant
Simponi
Mavenclad Copellor1
İlaris
Actemra (sc formu)
Orencia (sc formu)
Stelara (sc formu)
1. Hasta eczaneye gider.

2. Eczacı, sağlık kurulu raporu olan kronik hastalar için “İlaç Güvenlik İzlem Formu” doldurul ması şartı olmaksızın her seferinde 90 günlük tedaviyi içeren miktarda ve bir önceki reçetede yazan doz miktarı kadar ilacı hastaya verir. Hastalar, ilaçların kullanımına devam etmeleri ve hangi sıklıkla uygulayacakları konusunda hekimlerinin tavsiyelerine uyarlar.
Mabthera,
Truxima.
Remicade,Remsima
Benlysta
Actemra (iv formu)
Ocrevus
Gazyva
Entyvio
Lemtrada
Stelara (iv formu)
Orencia (iv formu

1. Hasta eczaneye gider.
2. Eczacı, sağlık kurulu raporu olan kronik hastalar için “İlaç Güvenlik İzlem Formu” doldurulması şartı olmaksızın her seferinde 90 günlük tedaviyi içeren miktarda ve bir önceki reçetede yazan doz miktarı kadar ilacı hastaya verir.
3. Hasta, enfeksiyon riskini azaltmak için tercihen yoğun olmayan ve/veya daha küçük bir sağlık kuruluşuna temiz alandan başvurarak ilacını uygulattırabilir. Hastalar, ilaçların kullanımına devam etmeleri ve hangi sıklıkla uygulayacakları konusunda hekimlerinin tavsiyelerine uyarlar

2. Kısıtlı Dağıtımı olan İlaçlar için İzlenecek Yol: (Hâlihazırda bu ilaçları kullanmakta olan hastalar içindir, yeni hastaları kapsamamaktadır.)

ilaçlar

Riskleri

İzlenecek yol

1. Hasta eczaneye gider.

2. Eczacı, teratojen ilaçlar için hastanın gebelik ihtimalini sorgular.

3. Eczacı, sağlık kurulu raporu olan kronik hastalar için her seferinde 90 günlük tedaviyi içeren miktarda ve bir önceki reçetede yazan doz miktarı kadar ilacın hastaya verilmesi için ecza deposunu arar ve ilacı ister.

4. Eczacı ecza deposundan gelen ilacı hastaya verir. Hastalar, ilaçların kullanımına devam etmeleri ve hangi sıklıkla uygulayacakları konusunda hekimlerinin tavsiyelerine uyarlar. Söz konusu uygulamada üçüncü kuruluşlar devrede değildir.

Thalidomide

Teratojen

Revlimid

Rivelime

Paused

Teratojen

Imnovid

Pomalem

Teratojen

Tracleer

Diamond

Tractan

Zepahex

Boselix

·Teratojen

· Karaciğer hasarı

· Kan değerlerinde

· bozulma

Ampaho

Volibris

Volimra

·Teratojen

· Karaciğer hasarı

· Kan değerlerinde

· bozulma

Opsumit

·Teratojen

· Karaciğer hasarı

· Kan değerlerinde

· bozulma

Xyrem

· SSS depresyonu

· Nöropsikiyatrik olaylar

Jinarc

· Teratojen

· Karaciğer/böbrek toksisitesi

Soliris

·Enfeksiyon

Hasta tedavi görmekte olduğu hastaneye temiz alandan başvuru yaparak eczanesinden ilacını alır ve uygulattırır. Hastalar, ilaçların kullanımına devam etmeleri ve hangi sıklıkla uygulayacakları konusunda hekimlerinin tavsiyelerine uyarlar.

DİĞER HABERLER


Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Veteriner Ürünler İçin E-Reçete İTS ve ATS hk.

20 Ekim 2021 Çarşamba   |   30

TİTCK Tarafından Güncellenen Ek İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi Hakkında

20 Ekim 2021 Çarşamba   |   5

Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçların Güncel Listesi Hakkında

19 Ekim 2021 Salı   |   23

Kan Ürünü Faturalarının Kesilmesi ve Medula Sistemi’ndeki Hatalı Mesaj Hakkında

18 Ekim 2021 Pazartesi   |   64

2020 Yılı Satış Hasılatı Onay İşlemlerinin 28 Ekim 2021 Tarihine Ötelendiğine İlişkin Medula Duyurusu

18 Ekim 2021 Pazartesi   |   18

2021 Yılı Yardımcı Eczacı Üçüncü Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları

18 Ekim 2021 Pazartesi   |   10

Tiyokolşikosid İçeren Topikal Ürünlerin Ruhsatlarının Askıya Alındığına İlişkin TİTCK Duyurusu

18 Ekim 2021 Pazartesi   |   11


 

Copyright © 2018 41. Bölge Tokat Eczacı Odası. Tüm hakları 41. Bölge Tokat Eczacı Odası'na aittir.
İnternet sayfamıza giren tüm kullanıcılar Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılır.