SUT - Protokol
KESİNTİ NEDENİ

İTİRAZ NEDENİ

İTİRAZ KOMİSYONU SONUCU

ÜST İTİRAZ KOMİSYON SONUCU

Hastanın raporunda Ensure mama yazmasına rağmen eczane Ensure Plus mama vermiştir.

Rapor ve reçetedeki bu farkın gözden kaçırıldığı hastanın durumunun kritik olduğu belirtilmiş ve itiraz edilmiştir.

İtiraz komisyonu ortak bir karar alamamış üst komisyona sevk edilmiştir. 20.02.2019

Majistral reçetede yazılı olan Dermovate 50 gr merhem yerine Psovate 25 gr merhem kullanılmış ve sistemden muadil seçeneği seçilmemiştir.

Majistral reçete hazırlanırken Dermovate 50 gr merhem yerine eşdeğeri Psovate 50 gr merhem kullanılmış manuel reçete girişinde de Psovate 50 gr merhem karekodu sonlandırılmıştır. Kurum geri ödeme sisteminde fiyatları bakımından kurum zarara uğratılmamış ve hasta mağduriyeti yaşanmamıştır. Ayrıca Psovate 25 gr merhem üretilmediği eczacı tarafından ispatlanmıştır.

Kesintinin iptaline karar verilmiştir.19.07.2019

Tavanic 500 mg tb. için eczane ‘uyarı kodu’ olarak ‘kültür-antibiyogram’ kodunu girmiştir. Fakat reçete ekinde kültür-antibiyogram sonuç belgesi yoktur.Reçete önce iade edilmiş belge olmadığı eczacı tarafından belirtilince kesinti yapılmıştır.

Uyarı kodunun sehven yanlış girildiğini, reçetenin iade edildiği tarihte ‘pnömoni’ teşhisinin ekletildiği görülmüştür.

Kesintinin iptaline karar verilmiştir.24.10.2019

Lamictal DC 50 mg tab. İçin anksiyete raporu olan hastanın ilacında Ek 4 D listesinde anksiyete kodunda endikasyon uyumu arandığı için kesintiye gidilmiştir.

Hastanın ilacı aldığı tarihte aktif Epilepsi raporu olduğu ve işlem yapılan 20.00 rapor kodu ile çıkan raporun açıklamalar kısmında Epilepsi teşhisinin eklendiği görülmüştür. Epilepsi teşhisinde endikasyon uyumu aranmamaktadır.

Kesintinin iptaline karar verilmiştir.24.10.2019

Ketosteril 100 film tb. için rapor 09.11.2018 tarihinde çıkıyor hasta ilacını ilk 12.11.2018 tarihinde alıyor. Daha sonra hasta ilacı 10.04.2019 ve 06.05.2019 tarihinde alıyor.Serum albümin düzeyinde ilk 6 ayın sonunda %lik artış sağlanamıyor.09.08.2019 tarihinde eczane tarafından ilaç veriliyor.

Eczanenin reçeteyi karşıladığı tarihte hastanın albümin düzeyi 4 mg/dl’nin altında ve hastanın tedavisinin 06.05.2019 tarihinde aldığı reçeteden sonra kesildiğinin anlaşılması üzerine itiraz edilmiştir.

Kesintinin iptaline karar verilmiştir.16.12.2019

Tebokan Special için raporun tanı bilgilerinde uyumlu ICD-10 kodu olmamasından dolayı kesintiye gidilmiştir.23.03.2020

Gerekli ICD-10 kodlarından bir tanesi rapor tanı bölümüne eklenememiş ancak raporun açıklamalar kısmına uyumlu ICD-10 kodlarından bir tanesi açıklaması ile birlikte eklenmiştir. Kesintiye itiraz edilmiştir.

İtirazımız sonucu mutabakat sağlanamamış ve dosya üst itiraz komisyonuna gitmiştir.

Üst itiraz komisyonundan dosya sonucu müspet gelmiş ve kesinti iptal edilmiştir.

Güncel Ek-4D Listesi

Copyright © 2018 41. Bölge Tokat Eczacı Odası. Tüm hakları 41. Bölge Tokat Eczacı Odası'na aittir.
İnternet sayfamıza giren tüm kullanıcılar Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılır.