SUT - Protokol


ORAL BESLENME SOLÜSYONLARI

ÖDENME ŞARTLARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Reçetede yazılan oral beslenme solüsyonunun aroması dışında isminde geçen fibre, multifibre, plus, junior, protein, 2.0 vs. ayrı ayrı birebir tam ismi raporda belirtilmesi gereklidir. Raporda yazılandan farklı isimde mama verildiğinde sonradan rapora ekleme yapılsa dahi iade yapılmadan kesinti uygulanmaktadır.

Örneğin:

Resource 2.0 Fibre ...... aromalı yerine Resource 2.0 ...... aromalı verilemez.

Raporda ürünün aromasının yazılmasına gerek yoktur. Raporda aroma yazılmış olsa dahi aynı ürünün farklı aromalısı verilebilir.

Örneğin:

Resource 2.0 Fibre vanilya aromalı yerine Resource 2.0 Fibre çilek aromalı verilebilir.

Hastanın günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı rapor açıklamalarında açıkça belirtilmelidir. Verilen oral beslenme ürünlerinin toplam kalori miktarı raporda belirtilen günlük kalori miktarını geçmemelidir.

Birden fazla oral beslenme solüsyonu aynı raporda veya farklı raporda yazıldığında kullanılan tüm oral beslenme solüsyonlarının günlük kalori miktarı hesaplanmalıdır. Daha önceden alınmış ve medula ilaç bilgisinde bitmemiş olan oral beslenme solüsyonu varsa günlük kalori miktarı hesabına dahil edilmelidir.

Hastada birden çok rapor varsa en son çıkan rapordaki günlük kalori miktarı kabul edilir.

SUT ta belirtilen hastalık/durumlar dışında raporda malnütrisyon tanımı yapılması gereklidir.

Malnütrisyon tanımı aranmayan durumlar:

  • Yatan hastalarda (Raporsuz 5 günlük tedavi),
  • Doğuştan metabolik hastalığı olanlarda,
  • Kanser hastalarında,
  • Kistik fibroziste,
  • Crohn hastalarında,
  • Yanık hastalarında,
  • Orogastrik sonda / nazogastrik sonda / nazoenterik sonda veya gastrostomi / jejunostomi ile beslenen hastalarda

Malnütrisyon tanımı raporda belirtilmek kaydıyla;

A) Erişkinlerde;

1) Son 3 ayda ağırlığında yüzde10 ve daha fazla istemsiz kilo kaybı olanlar (Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli olarak değerlendirilir.) veya

2) “Subjektif global değerlendirme kategorisi” C veya D olanlardır.

B) Çocukluk yaş grubunda;

1) Yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında (-2SD) olanlardır.

KATILIM PAYINDAN MUAF ÇIKMIŞ RAPORLARDA SIKLIKLA KARŞILAŞILAN 3 MUAFİYET KODU HAKKINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. (04.04. Periferik ve serebral (serebrovasküler) damar hastalıkları, venöz yetmezlikler)

4.4.4. Enteral beslenme ürünleri (Sadece G46 ve I69 kodları ve alt kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır)

2. (10.7. Demans 10.7.6. Enteral beslenme ürünleri (Sadece (F00),(F02-F03) kodlarında ve alt kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)

3. (15.4. Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar)

15.4.1.9. Enteral beslenme ürünleri (E70.3, E74.9, E80.3, E80.4, E80.5, E80.6, E80.7, E88.0, E88.2 ve E88.9 kodlarında muafiyet kapsamında bulunmamaktadır.

KATILIM PAYLI (20.00) RAPORLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Enteral beslenme solüsyonları SUT 4.2.8 maddesine istinaden katılım paylı (20.00) raporlarda malnütriyon tanımı, beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı raporda açıkça belirtilmek kaydıyla tüm ICD 10 teşhis kodlarında karşılanabilir.

SUT PROTOKOL KOMİSYONU

KESİNTİ NEDENİ İTİRAZ NEDENİ İTİRAZ KOMİSYONU SONUCU ÜST İTİRAZ KOMİSYON SONUCU
Hastanın raporunda Ensure mama yazmasına rağmen eczane Ensure Plus mama vermiştir. Rapor ve reçetedeki bu farkın gözden kaçırıldığı hastanın durumunun kritik olduğu belirtilmiş ve itiraz edilmiştir. İtiraz komisyonu ortak bir karar alamamış üst komisyona sevk edilmiştir. 20.02.2019
Majistral reçetede yazılı olan Dermovate 50 gr merhem yerine Psovate 25 gr merhem kullanılmış ve sistemden muadil seçeceği seçilmemiştir. Majistral reçete hazırlanırken Dermovate 50 gr merhem yerine eşdeğeri Psovate 50 gr merhem kullanılmış manuel reçete girişinde de Psovate 50 gr merhem karekodu sonlandırılmıştır. Kurum geri ödeme sisteminde fiyatları bakımından kurum zarara uğratılmamış ve hasta mağduriyeti yaşanmamıştır. Ayrıca Psovate 25 gr merhem üretilmediği eczacı tarafından ispatlanmıştır. Kesintinin iptaline karar verilmiştir.19.07.2019
Tavanic 500 mg tb. için eczane ‘uyarı kodu’ olarak ‘kültür-antibiyogram’ kodunu girmiştir. Fakat reçete ekinde kültür-antibiyogram sonuç belgesi yoktur.Reçete önce iade edilmiş belge olmadığı eczacı tarafından belirtilince kesinti yapılmıştır. Uyarı kodunun sehven yanlış girildiğini, reçetenin iade edildiği tarihte ‘pnömoni’ teşhisinin ekletildiği görülmüştür. Kesintinin iptaline karar verilmiştir.24.10.2019
Lamictal DC 50 mg tab. İçin anksiyete raporu olan hastanın ilacında Ek 4 D listesinde anksiyete kodunda endikasyon uyumu arandığı için kesintiye gidilmiştir. Hastanın ilacı aldığı tarihte aktif Epilepsi raporu olduğu ve işlem yapılan 20.00 rapor kodu ile çıkan raporun açıklamalar kısmında Epilepsi teşhisinin eklendiği görülmüştür. Epilepsi teşhisinde endikasyon uyumu aranmamaktadır. Kesintinin iptaline karar verilmiştir.24.10.2019
Ketosteril 100 film tb. için rapor 09.11.2018 tarihinde çıkıyor hasta ilacını ilk 12.11.2018 tarihinde alıyor. Daha sonra hasta ilacı 10.04.2019 ve 06.05.2019 tarihinde alıyor.Serum albümin düzeyinde ilk 6 ayın sonunda %lik artış sağlanamıyor.09.08.2019 tarihinde eczane tarafından ilaç veriliyor. Eczanenin reçeteyi karşıladığı tarihte hastanın albümin düzeyi 4 mg/dl’nin altında ve hastanın tedavisinin 06.05.2019 tarihinde aldığı reçeteden sonra kesildiğinin anlaşılması üzerine itiraz edilmiştir. Kesintinin iptaline karar verilmiştir.16.12.2019

Copyright © 2018 41. Bölge Tokat Eczacı Odası. Tüm hakları 41. Bölge Tokat Eczacı Odası'na aittir.
İnternet sayfamıza giren tüm kullanıcılar Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılır.